Menu

Energetický audit?

Nejenom kvůli dotacím...

Energetický audit je nejkomplexnějším zhodnocením budovy jak z pohledu všech využívaných energií, tak i používaných technologií a stavební konstrukce. Energetický audit rozkryje možnosti úspor při nakládání s energiemi průměrně v hodnotě desetitisíců až statisíců ročně. Správci a majitelé objektů se dozví, jak využívat energetické zdroje efektivněji a snižovat tak celkové výdaje. 

 

Energetický audit je zpravidla nezbytnou součástí žádosti o dotace. Zároveň také ale zákonnou povinností při překročení hranice energetické spotřeby budovy 700 GJ ročně. Státní energetická inspekce na tuto povinnost zaměřuje své kontroly a pokuty mohou jít až do milionů. Energetický audit je také často nutnou součástí při žádosti o úvěr na projekt, ale z praxe i zásadní pro rozhodování o investici.

„Nechali jsme zpracovat energetický audit domu koncesovanou firmou a jeho výstupem jsou výpočty podložené nedostatky tepelného hospodářství domu. To znamená, že víme, kde nám teplo a tím i peníze unikají do vzduchu a co máme dělat pro zlepšení stavu. Stačí jen vzít doporučení a realizovat jednotlivé investiční akce jako rekonstrukce kotelny a rozvodů, výměna oken nebo případné zateplení. Nenahraditelný význam má energetický audit v argumentaci pro přesvědčování a napomáhá v získávání jednoty názorů pro schválení dané akce, což jistě znáte, je největším problémem všech SVJ," uvedl zkušenosti z praxe František Ollé

Povinnost zpracovat energetický audit vzniká dle energetického zákona č. 406/2000 Sb. při překročení hranice celkové energetické spotřeby vlastníka (1500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/rok).

Energetický audit může vykonávat pouze certifikovaný energetický auditor, tedy osoba s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu. „Nejprve zhodnotíme původní stav budovy a efektivitu využívání energie. Součástí je například analýza tepelných zdrojů, rozbor stavu energetických stavebních konstrukcí, ohřev vody, osvětlení a efektivita daných technologických procesů. Následně vypracujeme několik optimálních řešení ke snížení energetické náročnosti, včetně finanční návratnosti celé akce, “popsal průběh energetického auditu jednatel jedné z předních firem na tuto problematiku v ČR, Ondřej Vaněk. 

 

„U nás jsme si energetický audit nechali zpracovat, protože jsme žádali o dotaci.“

 

Na základě zpracování energetického auditu můžete k rekonstrukci a vylepšení svého objektu využít dotační tituly. Program nová zelená úsporám připravuje dotační výzvu zaměřenou na bytové domy právě pro rok 2015. Také se připravuje dotační titul zaměřený opět pro bytové domy IROP „Je dobré s rozhodnutím neotálet, protože zpracování auditu a žádosti o dotace jsou velice nárazovou záležitost, je o ně obrovský zájem a nemusí na všechny vyjít. Kapacita zpracovatelů je totiž omezená, protože na rozdíl od energetických průkazů (lidově štítků) může audity vykonávat mnohem méně specialistů,“ popsal Jiří Pech, jednatel certifikované společnosti pro zpracovávání energetických auditů.

 

 

 

 

Chcete získat dotaci a provést úpravu svého bytového domu s podporou státu a snížit energetické náklady na provoz? Kontaktujte redakci Pro náš dům a včas vše společně vyřešíme.

Zapsaný spolek Pro náš dům prověřilo, zkontrolovalo a zároveň nyní doporučuje pro zpracování energetických auditů společnost PKV, která splňuje všechny zmíněné náležitost pro kvalitní zpracování energetických auditů.