Menu

Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,

čas utíká víc, než si dokážeme přiznat. Mám pocit, že je to včera, co jsem psal editorial pro minulé číslo tohoto bulletinu.

 

Co se za tu dobu změnilo a co se nám povedlo?

Samotný fakt, že mohu psát tento úvodník, ukazuje, že jsme předcházející období přežili. Za uplynulé období jsme zrealizovali 26 vzdělávacích seminářů Jak to dělají jinde a 23 právních seminářů v 17 velkých městech napříč Českou republikou. Celkem jsme přivítali 1.100 posluchačů, kteří se zajímali o problematiku revitalizace a rekonstrukce bytového fondu a 525 posluchačů, kteří měli zájem o právní problematiku vyplývající z rekodifikace občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Vydali jsme 2 časopisy Pro náš dům a 4 čísla Ezinů v elektronické podobě.

V průběhu minulého roku jsme pracovali na zkvalitňování našich služeb. V souvislosti se změnou stanov BD a SV jsme nabídli vypracování vzorových stanov, tuto službu využilo velký počet zájemců, kterým jsme tak pomohli v jejich nelehkém úkolu.

Nabídli jsme vám také možnost termovizního snímkování a pomohli zajistit vystavení průkazu energetické náročnosti budov. Letošní zima pro nás byla příznivější než ta minulá a díky tomu jsme zrealizovali desítky termovizního měření. Musím vám říct, že mnohé výsledky ukazují, že je před námi velký kus práce na cestě ekonomického zefektivnění našeho bydlení.

Výrazně jsme posílili i v oblasti poradenství a organizaci stavebních činností v návaznosti na připravované státní podpory a dotace v různých režimech. Věřím, že tato činnost výrazným způsobem přispěje v ekonomickém posílení, a tím i rozsahu provádění opatření, která snižují energetickou náročnost bydlení a výrazně zvyšují kvalitu a komfort.

Do nového roku jsme vkročili s novou energií. Přestěhovali jsme se do nových prostor na ulici Veveří v Brně. Rozšířili jsme nabídku našich seminářů o novou tématiku spojenou se snižováním nákladů v bytových domech, který jsme uskutečnili v pilotní verzi letos v březnu. Opět se nám potvrdilo, že o tuto oblast je velký zájem.

 

Uvedený výčet aktivit není malý, ale jsem přesvědčen, že to nejdůležitější je, jestli jsme alespoň jednomu z vás pomohli v nelehké práci v oblasti řízení života bytových domů, to znamená, jsme-li pro vás prospěšní. Na tuto otázku však odpovědět nedokáži, to musíte posoudit vy sami.

 

Ing. Petr Němec

Ředitel Pro náš dům, z. s.